barteknick

36 tekstów – auto­rem jest bar­teknick.

Mieć szczęście w kar­tach a nie w miłości, to do­piero pech. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2012, 21:39

Sam piszę swój horoskop 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 kwietnia 2012, 21:51

Przeżyje. 

myśl • 30 marca 2012, 22:45

To życie mnie kiedyś zabije. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 stycznia 2012, 22:28

Miłość nie zaw­sze idzie w parze ze szczęściem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 września 2011, 20:47

i choć wiem, że nie jes­tem na tej drodze, którą so­bie wyz­naczyłem, pójdę nią da­lej, bo już cza­su cofnąć nie mogę. nies­te­ty sam so­bie jes­tem wi­nien i na­wet na przez­nacze­nie nie mogę wi­ny zgarnąć... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 września 2011, 21:18

Ko­biety i sze­fa naj­trud­niej zadowolić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 sierpnia 2011, 20:45

Niektóre są łat­we z na­tury, a niektóre z głupoty. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 sierpnia 2011, 20:59

Jes­tem uczci­wy, ale chętnie uk­radłbym Two­je serce. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 1 maja 2011, 22:14

kiedy człowiek po­kona siebie, nic go już nie zatrzyma. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 lutego 2011, 22:58

barteknick

http://barteknick.cba.pl/

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

barteknick

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność